Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বিধবা ভাতা

   ‘‘ছক’’

জেলার নামঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলাঃ জুরাছড়ি।

বিধবা ভাতা                              ইউনিয়ন: দুমদুম্যা

 

ক্র: নং

ভাতাভোগীর নাম

ম্বামীর নাম

বয়স

ভাতা পরিশোধ বহি নং

ব্যাংক হিসাব নং

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

সর্বশেষ ভাতা পরিশোধের তারিখ

1.

শশী রানী চাকমা

মৃত সুনীল চাকমা

49

136

বিধবা-383

বামে সুবলং

25/06/12

2.

টুত্তরী চাকমা (রাঙাবী)

মৃত অশ্বিনী কুমার চাকমা

35

137

বিধবা-434

বামে সুবলং

25/06/12

3.

লক্ষীসীতা চাকমা

মৃত রবীন্দ্র চাকমা

66

139

বিধবা-412

বামে সুবলং

25/06/12

4.

গান্ধী চাকমা

মৃত লক্ষণ চাকমা

61

140

বিধবা-382

বামে সুবলং

25/06/12

5.

সুন্দরী চাকমা

মৃত বিজয় লাল চাকমা

45

141

বিধবা-429

বরকলক

25/06/12

6.

শামিত্ম লীলা চাকমা

মৃত পহন চোগা চাকমা

65

142

বিধবা-409

বরকলক

25/06/12

7.

মিলেছ চাকমা

মৃত লক্ষী চন্দ্র চাকমা

49

143

বিধবা-611

দুমদুম্যা

25/06/12

8.

সমনী চাকমা

মৃত প্রভাত চাকমা

55

146

বিধবা-384

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

9.

চিগন মিলা চাকমা

মৃত নমন জয় চাকমা

65

147

বিধবা-405

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

10.

মিলেছ চাকমা

লক্ষী চন্দ্র চাকমা

50

148

বিধবা-416

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

11.

পুষ্প পুদি চাকমা

মৃত কুদক্যা চাকমা

43

149

বিধবা-336

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

12.

মধুমালা চাকমা

মৃত নীলকর্ন চাকমা

40

150

বিধবা-495

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

13.

গুড়িবালা চাকমা

মৃত প্রভাত চাকমা

45

151

বিধবা-595

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

14.

প্রেমলতা চাকমা

মৃত লাম্বা চাকমা

60

152

বিধবা-289

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

15.

চিমত্মা দেবী চাকমা

মৃত পুষ্প মনি চাকমা

35

153

বিধবা-333

বগাখালী

25/06/12

16.

কালেন্দী রানী চাকমা

রাজ চন্দ্র চাকমা

38

156

বিধবা-328

বগাখালী

25/06/12

17.

পদ্ম গন্ধা চাকমা

মৃত আরুস্যা চাকমা

36

157

বিধবা-337

বগাখালী

25/06/12

18.

শামত্মনা চাকমা

মৃত রাঙ্গাবো চাকমা

56

158

বিধবা-292

বগাখালী

25/06/12

19.

শোভা রানী চাকমা

মৃত নতুন কুমার চাকমা

35

154

বিধবা-335

বগাখালী

25/06/12

20.

রাঙ্গামিলা চাকমা

মৃত মোহন চাকমা

41

159

বিধবা-393

বসিত্মপাড়া

25/06/12

21.

পুষ্প রানী চাকমা

মৃত বঙ্গ চন্দ্র চাকমা

41

155

বিধবা-334

বগাখালী

25/06/12

22.

প্রতিবালা চাকমা

মৃত কালেন্দর চাকমা

36

260

বিধবা-298

বসিত্মপাড়া

25/06/12

23.

ছায়াসীতা চাকমা

মৃত শুভনন্দ চাকমা

37

161

বিধবা-303

বসিত্মপাড়া

25/06/12

24.

সীতা দেবী চাকমা

মৃত ফুলেশ্বর চাকমা

45

162

বিধবা-321

বসিত্মপাড়া

25/06/12

25.

গুরিকা চাকমা

মৃত পদ্ম সুজন চাকমা

41

163

বিধবা-301

বসিত্মপাড়া

25/06/12

26.

সুরদেবী চাকমা

মৃত অমত্মর খোলা চাকমা

50

164

বিধবা-295

বসিত্মপাড়া

25/06/12

27.

বিক্কা চাকমা

মৃত কলিঙ্গ রাজ চাকমা

40

165

বিধবা-315

মন্দিরাছড়া

25/06/12

28.

ফুলমালা চাকমা

মৃত জ্যোতি কামত্ম চাকমা

45

168

বিধবা-312

মন্দিরাছড়া

25/06/12

29.

সুরেশ খেলা চাকমা

মৃত শিশু পাল চাকমা

72

169

বিধবা-299

মন্দিরাছড়া

25/06/12

30.

লতিকা চাকমা

কালাদশা চাকমা

32

170

বিধবা-313

মন্দিরাছড়া

25/06/12

31.

কালাবী চাকমা

মৃত নির্মলেন্দু চাকমা

51

171

বিধবা-307

মন্দিরাছড়া

25/06/12

32.

মেনকা চাকমা

মৃত কগচ্যা চাকমা

78

172

বিধবা-410

বরকলক

25/06/12

33.

শামিত্মলতা চাকমা

মৃত বীররাজ চাকমা

40

173

বিধবা-433

বরকলক

25/06/12

34.

শুক্রপ্রভা চাকমা

মৃত নয়ন কুমার চাকমা

25

174

বিধবা-481

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

35.

বিনদিনী চাকমা

মৃত লাল বিহারী চাকমা

50

167

বিধবা-305

কান্দ্রাছড়া

25/06/12

36.

রত্না চাকমা

মৃত থাংগো চাকমা

42

176

বিধবা-395

মন্দিরাছড়া

25/06/12

37.

রাজেশ্বরী চাকমা

মৃত চন্দ্র লাল চাকমা

71

177

বিধবা-397

মন্দিরাছড়া

25/06/12

38.

উজুপুদি চাকমা

মৃত তোংগো চাকমা

62

178

বিধবা-478

দুমদুম্যা

25/06/12

39.

হিরত মালা চাকমা

মৃত মুত্র চাকমা

80

179

বিধবা-458

দুমদুম্যা

25/06/12

40.

বিরঙ্গিনী চাকমা

শুদ্বোধন চাকমা

50

171

বিধবা-414

তেছড়ি

25/06/12

41.

জলদিনী চাকমা

মৃত দেমপুন চাকমা

45

180

বিধবা-476

দুমদুম্যা

25/06/12

42.

লক্ষী দেবী চাকমা

মৃত পূর্ণময় চাকমা

34

208

বিধবা-387

বামে সুবলং

25/06/12

43.

বনশোভা চাকমা

(গুরিমিলা)

ধনঞ্জয় চাকমা

72

219

বিধবা-427

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

44.

চিগনছ চাকমা

মৃত অনিল কামিত্ম চাকমা

60

211

বিধবা-329

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

45.

মিলেছ চাকমা

মৃত বিলেশ্বর চাকমা

39

212

বিধবা-338

বগাখালী

25/06/12

46.

চন্দ্রমগী চাকমা

মৃত চিগন মরত চাকমা

75

213

বিধবা-589

দুমদুম্যা

25/06/12

47.

লক্ষী বানু চাকমা

মৃত দয়ারত্ন চাকমা

46

214

বিধবা-293

বসিত্মপাড়া

25/06/12

48.

রাঙ্গামিলা চাকমা

মৃত পরান মনি চাকমা

53

216

বিধবা-386

মন্দিরাছড়া

25/06/12

49.

পাত্তরী মালা চাকমা

মরো চাকমা

70

352

বিধবা-423

বামে সুবলং

25/06/12

50.

চন্দ্ররেখা চাকমা

মৃত সেতুয়া চাকমা

70

353

বিধবা-455

গবছড়ি

25/06/12

51.

নোয়া পুদি চাকমা

মৃত যুগেশ্বর চাকমা

55

354

বিধবা-419

গবছড়ি

25/06/12

52.

অনুক্ক প্রভা চাকমা

মৃত রসিক নাগর চাকমা

56

355

বিধবা-403

গবছড়ি

25/06/12

53.

গিলানী চাকমা

মৃত প্রিয় রঞ্জন চাকমা

47

356

বিধবা-428

গবছড়ি

25/06/12

54.

গুজি চাকমা

মৃত জুগ্যা চাকমা

73

357

বিধবা-422

বর কলক

25/06/12

55.

ছায়া রানী চাকমা

মধু মঙ্গল চাকমা

60

358

বিধবা-483

বর কলক

25/06/12

56.

ইন্দ্রমুখী চাকমা

মৃত পরিক্ষিত চাকমা

51

359

বিধবা-413

বর কলক

25/06/12

57.

ফুলমালা চাকমা

মৃত চির মনি চাকমা

77

360

বিধবা-401

বর কলক

25/06/12

58.

নয়ন খেলা চাকমা

মৃত বুরবুজ্যা চাকমা

71

361

বিধবা-496

বর কলক

25/06/12

59.

গোপা তারা চাকমা

মৃত সোনাইয়া চাকমা

55

362

বিধবা-554

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

60.

কাঞ্চনী চাকমা

মৃত হেঙত্যা চাকমা

64

363

বিধবা-421

ভাড়ালছড়া

25/06/12

61.

চন্দ্রমুখী চাকমা

(পঞ্চলতা)

মৃত কালা চন্দ্র চাকমা

45

364

বিধবা-430

ভাড়ালছড়া

25/06/12

62.

কালাবী চাকমা

মৃত মতি লাল চাকমা

40

365

বিধবা-584

ভাড়ালছড়া

25/06/12

63.

সুচরিতা চাকমা

মৃত দুলাল চাকমা

30

366

বিধবা-400

হরিণহাট ছড়া

25/06/12

64.

চিগনবী চাকমা

মৃত নয়ন্দ্র চাকমা

50

367

বিধবা-288

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

65.

প্রমেশ্বরী চাকমা

মৃত নোয়াচান চাকমা

55

368

বিধবা-610

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

66.

চিকনী চাকমা

মৃত বিকন্যা চাকমা

35

369

বিধবা-459

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

67.

আলা পুদি চাকমা

মৃত কুঞ্জধন চাকমা

35

370

বিধবা-457

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

68.

সাধন মালা চাকমা

মৃত দীপংকর চাকমা

50

371

বিধবা-340

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

69.

গুলকছড়ি তঞ্চঙ্গ্যা

(লাংদী)

মৃত প্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা

55

372

বিধবা-480

বগাখালী

25/06/12

70.

ময়ুরী চাকমা

মৃত বিন্নো চাকমা

32

372

বিধবা-570

তেছড়ি পাড়া

25/06/12

71.

মিলাপা তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত অজিত কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

33

373

বিধবা-604

বগাখালী

25/06/12

72.

নাকধুবী তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত খোক্কেয়া তঞ্চঙ্গ্যা

63

374

বিধবা-588

বগাখালী

25/06/12

73.

কাংহরী  তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত চাইনজত তঞ্চঙ্গ্যা

69

375

বিধবা-291

বগাখালী

25/06/12

74.

শোভা রানী চাকমা

মৃত শামিত্মময় চাকমা

43

376

বিধবা-605

বগাখালী

25/06/12

75.

মালতী মালা চাকমা

মৃত যামিনী মোহন চাকমা

67

377

বিধবা-551

আদিয়ার ছড়া

25/06/12

76.

বাদিমিলে চাকমা

মৃত সিদেরাম চাকমা

40

378

বিধবা-557

মন্দিরাছড়া

25/06/12

77.

অনিবালা চাকমা

মৃত দয়া মোহন চাকমা

64

379

বিধবা-555

আদিয়ার ছড়া

25/06/12

78.

নিরত বালা চাকমা

মৃত জয়ধন চাকমা

53

380

বিধবা-553

আদিয়ার ছড়া

25/06/12

79.

চিকনবী চাকমা

মৃত অনিয্যা চাকমা

30

382

বিধবা-302

বসিত্মপাড়া

25/06/12

80.

মায়াতং চাকমা

মৃত সম্রাট চাকমা

70

383

বিধবা-381

বসিত্মপাড়া

25/06/12

81.

শক্তিবালা চাকমা

মৃত ধনঞ্জয় চাকমা

39

384

বিধবা-294

বসিত্মপাড়া

25/06/12

82.

বিলুগী চাকমা

মৃত হেম রঞ্জন চাকমা

34

385

বিধবা-297

বসিত্মপাড়া

25/06/12

83.

বনরানী চাকমা

মৃত প্রভুরাম চাকমা

50

386

বিধবা-306

বসিত্মপাড়া

25/06/12

84.

বুদ্ধলতা চাকমা

মৃত অনিল কুমার চাকমা

44

387

বিধবা-391

কান্দারাছড়া

25/06/12

85.

শম্ভুলতা চাকমা

মৃত মহেশ্বর চাকমা

55

388

বিধবা-388

কান্দারাছড়া

25/06/12

86.

বনরানী চাকমা

মৃত সিদ্ধার্থ চাকমা

32

389

বিধবা-385

কান্দারাছড়া

25/06/12

87.

হুজিবালা চাকমা

মৃত আনন্দ চাকমা

37

390

বিধবা-398

কান্দারাছড়া

25/06/12

88.

মায়া দেবী চাকমা

মৃত পেক্ক্যা চাকমা

37

392

বিধবা-322

মন্দিরাছড়া

25/06/12

89.

বিনদিনী চাকমা

মৃত দেবরাজ চাকমা

65

393

বিধবা-311

মন্দিরাছড়া

25/06/12

90.

নীহারিকা চাকমা

মৃত দয়াল চন্দ্র চাকমা

29

394

বিধবা-323

মন্দিরাছড়া

25/06/12

91.

ভাগ্য দেবী চাকমা

মৃত ধনবান চাকমা

37

395

বিধবা-308

মন্দিরাছড়া

25/06/12

92.

বাশতং চাকমা

(হিরমত্ম বালা)

মৃত সাধন কুমার চাকমা

50

396

বিধবা-324

মন্দিরাছড়া

25/06/12

93.

জীবন তারা চাকমা

মৃত মঙ্গল ধন চাকমা

45

451

বিধবা-407

সুবলং

25/06/12

94.

মিলেবো তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত সোত্তি তঞ্চঙ্গ্যা

40

424

বিধবা-587

বগাখালী

25/06/12

95.

ভারতী চাকমা

মৃত মেঘনাথ চাকমা

55

452

বিধবা-402

বামে সুবলং

25/06/12

96.

রনজিতা চাকমা

মৃত রাই মোহন চাকমা

70

453

বিধবা-418

বরকলক

25/06/12

97.

ফুলমতি চাকমা

মৃত জলময় চাকমা

59

454

বিধবা-287

বরকলক

25/06/12

98.

বীরবালা চাকমা

মৃত কালা দাশ চাকমা

53

455

বিধবা-432

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

99.

বিনয় বালা চাকমা

মৃত শক্তধন চাকমা

49

456

বিধবা-332

কুলুকপানি ছড়া

25/06/12

100.

বিমলিনী চাকমা

মৃত পর চন্দ্র চাকমা

47

457

বিধবা-325

ছোট কড়ইদিয়া

25/06/12

101.

রাখী সোন তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত সোনা চান তঞ্চঙ্গ্যা

39

458

বিধবা-564

বগাখালী

25/06/12

102.

বিলেয়বী তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত পশপু তঞ্চঙ্গ্যা

57

459

বিধবা-484

বগাখালী

25/06/12

103.

প্রেমদিনী চাকমা

মৃত রগনী মোহন চাকমা

60

461

বিধবা-550

দুমদুম্যা

25/06/12

104.

ছন্দলতা চাকমা

মৃত কালাউদা চাকমা

65

462

বিধবা-425

দুমদুম্যা

25/06/12

105.

জঙ্গলী চাকমা

মৃত কিনা মোহন চাকমা

47

463

বিধবা-296

বসিত্মপাড়া

25/06/12

106.

মিলেব চাকমা

মৃত বিজয় চাকমা

35

464

বিধবা-320

বসিত্মপাড়া

25/06/12

107.

মিলেছ চাকমা

মৃত সত্য চাকমা

43

465

বিধবা-392

মন্দিরছড়া

25/06/12

108.

লম্বলতা চাকমা

মৃত দয়া চাকমা

43

466

বিধবা-390

কান্দরাছড়া

25/06/12

109.

রূপালী চাকমা

মৃত তন্ময় চাকমা

37

467

বিধবা-318

হেটছড়ি

25/06/12

110.

ঝড়বী চাকমা

মৃত কালডং চাকমা

60

468

বিধবা-317

মন্দিরছড়া

25/06/12

111.

গুড়িমিলা চাকমা

মৃত নিরঞ্জন চাকমা

40

491

বিধবা-431

বামে সুবলং

25/06/12

112.

ফুল রানী চাকমা

(মেহে রানী)

মৃত বক্রবাহু চাকমা

45

497

বিধবা-415

বড়কলক

25/06/12

113.

লক্ষণা চাকমা

মৃত শুক্রচার্য চাকমা

42

498

বিধবা-456

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

114.

কালা চোখী চাকমা

মৃত কৃপা রঞ্জন চাকমা

40

499

বিধবা-460

ছোট বড়ইদিয়া

25/06/12

115.

ধলকশ্বরী চাকমা

মৃত মহেন্দ্র লাল চাকমা

62

501

বিধবা-552

আদেয়াছড়া

25/06/12

116.

সুখীলতা চাকমা

মৃত কালা চাকমা

30

502

বিধবা-319

বসিত্মপাড়া

25/06/12

117.

পাত্তরী মালা চাকমা

মৃত সুমতি চাকমা

40

503

বিধবা-394

মন্দিরাছড়া

25/06/12

118.

কালা সোনা চাকমা

মৃত বজু চাকমা

37

504

বিধবা-314

মন্দিরাছড়া

25/06/12

119.

ধলাবী চাকমা

মৃত চিকন মরত চাকমা

75

562

বিধবা-404

দুমদুম্যা

25/06/12

120.

বন দেবী চাকমা

মৃত দারসগুয়া চাকমা

47

551

বিধবা-621

দুমদুম্যা

25/06/12

121.

গ্যাত্যাবী তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত পূর্ণ মোহন চাকমা

41

612

বিধবা-424

বগাখালী

25/06/12

122.

প্রভুলতা চাকমা

মৃত ক্ষীরোদ চাকমা

55

613

বিধবা-417

বামে সুবলং

25/06/12

123.

শামিত্ম দেবী চাকমা

মৃত উৎস মুনি চাকমা

40

614

বিধবা-331

শিমূলতলী

25/06/12

124.

বনলতা চাকমা

মৃত মরত চাকমা

39

615

বিধবা-477

ছোট কড়ইদিয়া

25/06/12

125.

কাজলী চাকমা

মৃত বিন্দু কুমার চাকমা

51

616

বিধবা-435

বামে সুবলং

25/06/12

126.

নীরতা চাকমা

মৃত মতি লাল চাকমা

45

617

বিধবা-408

বামে সুবলং

25/06/12

127.

কমলিনী চাকমা

মৃত যামিনী চাকমা

60

618

বিধবা-330

ছোট কড়ইদিয়া

25/06/12

128.

কুমারী চাকমা

মৃত ররি চন্দ্র চাকমা

40

619

বিধবা-479

ছোট কড়ইদিয়া

25/06/12

129.

পরবী চাকমা

মৃত নারে সোনা চাকমা

66

620

বিধবা-290

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

130.

সুরজা চাকমা

মৃত মৃগনন্দ চাকমা

76

622

বিধবা-420

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

131.

মায়াদেবী চাকমা

মৃত রসিক মোহন চাকমা

47

623

বিধবা-426

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

132.

দরদী পাংখোয়া

মৃত জ্যোসর পাংখোয়া

39

625

বিধবা-411

বরকলক

25/06/12

133.

ভাগ্য দেবী চাকমা

মৃত বীরনাক্ষ চাকমা

45

627

বিধবা-406

বরকলক

25/06/12

134.

দয়া রানী চাকমা

মৃত জ্ঞান সাগর চাকমা

35

628

বিধবা-399

বরকলক

25/06/12

135.

মিলেবো চাকমা

মৃত মধু চন্দ্র চাকমা

55

629

বিধবা-540

করল্যাছড়ি

25/06/12

136.

ভাজি চাকমা

মৃত দেবজিত চাকমা

56

630

বিধবা-490

দুমদুম্যা

25/06/12

137.

গান্ধী চাকমা

মৃত উদয় কুমার চাকমা

47

631

বিধবা-489

মন্দিরছড়া

25/06/12

138.

নীহার বালা চাকমা

মৃত অরুন বিকাশ চাকমা

40

632

বিধবা-339

মন্দিরছড়া

25/06/12

139.

কমলা সুন্দরী চাকমা

মৃত মেরেয়ে চাকমা

29

633

বিধবা-379

বসিত্মপাড়া

25/06/12

140.

অরুনা চাকমা

মৃত মঞ্জু চাকমা

27

634

বিধবা-304

বসিত্মপাড়া

25/06/12

141.

মিউকালা চাকমা

মৃত অতুল চন্দ্র চাকমা

50

635

বিধবা-300

বসিত্মপাড়া

25/06/12

142.

মিলেছ চাকমা

মৃত মরত্যা চাকমা

40

636

বিধবা-380

বসিত্মপাড়া

25/06/12

143.

প্রমা সুন্দরী চাকমা

সুরেন্দ্র চাকমা

65

637

বিধবা-310

মন্দিরছড়া

25/06/12

144.

রাজ কুমারী চাকমা

মৃত সুনীল কামিত্ম চাকমা

58

638

বিধবা-309

মন্দিরছড়া

25/06/12

145.

বাদনী চাকমা

মৃত অরুন্যা চাকমা

40

639

বিধবা-316

মন্দিরাছড়া

25/06/12

146.

রঞ্জন মগি চাকমা

মৃত সুরী চাকমা

36

640

বিধবা-396

মাধবছড়া

25/06/12

147.

কাঞ্চন চাকমা

মৃত রূপ কামিত্ম চাকমা

33

641

বিধবা-389

মাধবছড়া

25/06/12

148.

সভাপতি চাকমা

মৃত শশী মনি চাকমা

45

643

বিধবা-482

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

149.

কুমদিনী চাকমা

মৃত বাদশা চাকমা

54

644

বিধবা-327

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

150.

রম্বা পুতি চাকমা

মৃত ভদ্রসেন চাকমা

38

645

বিধবা-326

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

151.

ভাগ্য দেবী চাকমা

মৃত চিরনজিৎ চাকমা

43

166

বিধবা-616

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

152.

জামা আদুলী চাকমা

মৃত কালাদং চাকমা

33

152

বিধবা-614

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

153.

চন্দ্রপতি চাকমা

মৃত পেজাল্যা চাকমা

59

642

বিধবা-615

মাধবছড়া

25/06/12

154.

শামিত্ম রানী চাকমা

মৃত মঙ্গল মনি চাকমা

45

175

বিধবা-618

বামে সুবলং

25/06/12

155.

দেবী চাকমা

চিকন মরত চাকমা

61

149

বিধবা-619

মাধবছড়া

25/06/12

156.

মিনা চাকমা

নিরঞ্জন চাকমা

39

167

বিধবা-613

বসিত্মপাড়া

25/06/12

157.

দয়া রানী চাকমা

মৃত কনিয়া চাকমা

54

209

বিধবা-622

বসিত্মপাড়া

25/06/12

158.

মল্লিকা দেবী চাকমা

মৃত শামিত্ম লাল চাকমা

64

158

বিধবা-623

বগাখালী

25/06/12

159.

উরকোচি চাকমা

মৃত তিলক চন্দ্র চাকমা

64

144

বিধবা-641

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

160.

রাঙ্গামিলা চাকমা

মরজ্যা চাকমা (রসিক চন্দ্র)

49

456

বিধবা-642

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

161.

সুজতা চাকমা

মৃত শুভ লক্ষণ চাকমা

33

132(2)

বিধবা-644

বগাখালী

25/06/12

162.

মিনাঙ্গ তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত জল কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

29

458

বিধবা-645

বগাখালী

25/06/12

163.

চিগনী চাকমা

মৃত বিকন্যা চাকমা

30

501

বিধবা-497

বগাখালী

25/06/12